Công cụ giám định động vật hoang dã trực tuyến (Website GĐL) là một sản phẩm của dự án: "Tăng cường năng lực nhận dạng Động vật Hoang dã và các sản phẩm ĐVHD". Website GĐL được xây dựng bởi Tổ chức WCS - Chương trình Việt Nam dưới sự tài trợ của Quỹ bảo tồn Cá và ĐVHD Hoa Kì (USFWS) và triển khai với sự hợp tác của...

Hiện nay công cụ Giám Định Loài đã có phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng). Hãy bấm vào đây để tải về.