Nguyễn Vân Trường
Nguyễn Vân Trường
Đơn vị: Tổ chức bảo tồn động vật quốc tế (FFI)
Chức danh: ĐPV ĐDSH; thành viên nhóm Linh trưởng đặc biệt IUCN khu vục châu Á Thái Bình Dương
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 0977.548.454
Fax:
Email & Internet
Email: nguyenvantruong1009@gmail.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: