Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
Đơn vị: Công ty Wildtour
Chức danh: Quản lý
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 0979.022.360
Fax:
Email & Internet
Email: vietnambirdguide@gmail.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 23 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh