Nguyễn Tài Thắng
Nguyễn Tài Thắng
Đơn vị: Chương trình bảo tồn rùa Châu Á - Indo Myanmar Conservation
Chức danh: Cán bộ nghiên cứu thực địa
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 0977.373.352
Fax:
Email & Internet
Email: taithang@asianturtleprogram.org, thangnguyentai347@gmail.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Phòng 1806 tòa nhà CT1 -C14 Bắc Hà - Tố Hữu - Nam Từ Liêm - Hà Nội