Hoàng Văn Chương
Hoàng Văn Chương
Đơn vị: TRUNG TÂM BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC NƯỚC VIỆT XANH
Chức danh: Phó Giám đốc
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 0944025180
Fax:
Email & Internet
Email: hoangchuong@greenviet.org
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: K39/21 Thành Vinh 1, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng