STT Ngày có hiệu lực Tên văn bản Số hiệu Cơ quan ban hành Kiểu văn bản Tải về
1 20/02/2020 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước 29/2019/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 10/06/2019 NGHỊ ĐỊNH 35/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 35/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định
3 05/09/2019 NGHỊ ĐỊNH 64/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2013/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH LOÀI VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ 64/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định
4 01/04/2019 Nhóm IIB Nghi định 06/2019/NĐ-CP: Các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục II CITES phân bố tự nhiên tại Việt Nam 06/2019/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định
5 01/12/2018 Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự 05/2018/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao Nghị Quyết
6 24/02/2017 Phụ lục II CITES: Hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại 04/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông tư
7 24/02/2017 Phụ lục I CITES: Nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật từ tự nhiên vì mục đích thương mại 04/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư
8 01/04/2019 Nhóm IB Nghị định 06/2019/NĐ-CP: Các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục I CITES phân bố tự nhiên tại Việt Nam 06/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định
9 01/01/2019 Luật Lâm Nghiệp 2017 16/2017/QH14 Quốc hội Luật
10 01/01/2018 Điều 234 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi - bổ sung 2017) 12/2017/QH14 Quốc hội Luật
11 01/01/2018 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) 12/2017/QH14 Quốc hội Luật
12 01/02/2017 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 155/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định
13 17/09/2016 Chỉ thị Một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật theo chỉ thị 28/CT-TTg năm 2016 28/CT-TTg Thủ Tướng Chính Phủ Chỉ Thị
14 01/01/2015 Luật Bảo vệ môi trường 44/2014/QH13 Quốc hội Luật
15 01/01/2014 Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP 160/2013/NDCP Chính phủ Nghị định
12